Wyjazdy
Praktyki zagraniczne kluczem do kariery
Z radością informujemy, że we współpracy z Europejską Fundacją Edukacyjno-Sportową będziemy realizowali projekt Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery, finansowany z programu POWER.

Projekt „Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery” – skierowany jest do 40 uczniów II, III i IV klas, kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w naszej szkole, w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do projektu, wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji. Podczas tych praktyk młodzieży towarzyszyć będą, w roli opiekunów, nauczyciele naszej szkoły.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie młodzieży kształcącej się w branży gastronomicznej poznania ciekawych ścieżek rozwoju zawodowego. Ponadto uczniowie będzie mogli poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną, zdobytą w szkole o nowe doświadczenia. Rezultaty projektu będą upowszechniane za pomocą licznych materiałów tworzonych w trakcie jego realizacji. Głównym efektem projektu będzie stworzenie książeczki/poradnika dotyczącego nowych dań i metod ich przyrządzania, które uczestnicy poznają podczas praktyk w Grecji.

W związku z powyższym rozpoczynamy rekrutację dla uczniów naszej szkoły, którzy są zainteresowani udziałem w zagranicznych praktykach zawodowych. Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników rekrutacji wyłoni listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

Każdy z uczestników będzie miał prawo do procedury odwoławczej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy odwołania w ciągu kolejnych 7 dni.

Termin rekrutacji:

11 – 18 maja 2021 r.

Termin wyjazdu:

13 – 26 czerwca 2021 r.