Kursy i Szkolenia
Pomoc to Moc
Na przełomie listopada i grudnia kadra kierownicza, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy.

Szkolenie to było kolejnym etapem realizowanego w ZSCKR projektu WIEDZA TO NASZA SIŁA w ramach akcji POMOC TO MOC.

Zajęcia obywały się ze szczególnym  zachowaniem obostrzeń sanitarnych, a ich najważniejszym celem było przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia drugiego człowieka.

Grupy biorące udział w kursie liczyły maksymalnie 5 uczestników, którzy każdorazowo zostali wyposażeni w jednorazowe maseczki oraz rękawiczki. Po zakończonych ćwiczeń z danym zespołem dezynfekowano cały sprzęt oraz wietrzono salę gimnastyczną. Kursanci mieli do dyspozycji cztery fantomy dorosłe, dwa fantomy noworodków oraz jeden fantom dziecka w wieku przedszkolnym. Instruktorzy szczególną uwagę poświęcili wykonywaniu w poprawny sposób resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Podczas każdych z tych zajęciach zasymulowano również wypadek, a kursantów przeszkolono, jak poprawnie należy udzielać pierwszej pomocy w takiej sytuacji, ponieważ od umiejętności ratowniczych świadków zdarzenia w dużej mierze zależy życie ludzkie.  Pod koniec zajęć zaprezentowano użycie defibrylatora automatycznego AED na manekinie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i uświadomiły wszystkim uczestnikom szkolenia, że tylko regularne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy pozwalają na przezwyciężenie lęku przed podjęciem działań podczas prawdziwego wypadku.

Szkolenie przeprowadzili mgr Agnieszka Brela-Lasota oraz mgr Daniel Suski, którzy zgodnie przyznają, że udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas. W sytuacji gdy nasze życie jest zagrożone, to pierwsza pomoc polega na wezwaniu służb ratowniczych i pozostaniu na miejscu zdarzenia.