Aktualności
Podsumowania, podziękowania, nagrody w ZSCKR w Golądkowie
Rok szkolny 2018/2019 to był kolejny dobry rok dla Zespołu Szkół w Golądkowie. Dobry, bo obfitujący w działania, które przekładały się na jakość kształcenia, na uczniowskie sukcesy, na bardzo wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dyrektor Ewa Leszczyńska podsumowała minione 10 miesięcy. Nie szczędziła słów uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, aby był to dobry rok. Podziękowania popłynęły w stronę nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców, instytucji, z którymi współpracuje szkoła oraz uczniów, którzy chcieli korzystać z możliwości, jakie się im stwarza. Uroczystość tradycyjnie była okazją do wręczenia nagród za wysokie wyniki w nauce,  frekwencję oraz angażowanie się w życie szkoły. Uczniom wręczono również stypendia za osiągniecia sportowe. Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć udanych wakacji i kolejnych sukcesów w nowym roku.