Aktualności
Podpisanie umowy ZS CKR w Kowalu z Jednostką Strzelecką we Włocławku
Dnia 16 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na czas nieokreślony o współpracy szkoły z organizacją posiadającą status organizacji proobronnej pn. Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. gen. broni Władysława Andersa. Umowa ma na celu zintensyfikowanie wspólnych działań na rzecz obronności naszego kraju, upowszechnianie tradycji oraz historii oręża polskiego, a także współpracę przy realizacji programu nauczania w klasach mundurowych.

Dnia 16 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa na czas nieokreślony o współpracy szkoły z organizacją posiadającą status organizacji proobronnej pn. Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. gen. broni Władysława Andersa. Umowa ma na celu zintensyfikowanie wspólnych działań na rzecz obronności naszego kraju, upowszechnianie tradycji oraz historii oręża polskiego, a także współpracę przy realizacji programu nauczania w klasach mundurowych. Dzięki tej umowie szkoła otrzyma wsparcie Jednostki w postaci przydzielonych do ćwiczeń z naszymi uczniami instruktorów, a także odpowiedniego sprzętu strzeleckiego. Przedstawiciele stowarzyszenia będą też zapraszani do udziału w ważnych dla społeczności szkolnej uroczystościach. Umowę ze strony szkoły podpisał dyrektor Andrzej Zdrojewski, zaś w imieniu dowódcy Jednostki Krzysztofa Wójcika, jego zastępca - Bartosz Szymański.