Z życia szkoły
Pierwsza lekcja demokracji w ZS CKR w Starym Lubiejewie
Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość wpływania na jej funkcjonowanie. Działalność w samorządzie jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi ważny element w procesie wychowania w szkole.

Samorząd uczniowski współpracuje z dyrektorem szkoły oraz gronem pedagogicznym, a ci ostatni respektują przysługujące samorządowi kompetencje, prawa i obowiązki. 

Nasza szkolna demokracja to nie tylko respektowanie praw ucznia, to także odpowiedzialność własna ucznia za swój rozwój, podejmowane działania, poszanowanie ludzkiej pracy i dostrzeganie wartości z dobrze wykonywanych działań.

W porozumieniu z dyrektorem SU planuje i organizuje działalność kulturalno-oświatową np. organizowanie imprez okolicznościowych: świąt,  otrzęsin,  akademii,  dyskotek,  otwartych  dni  szkoły, popularyzuje kulturę poprzez zapraszanie na spotkania z młodzieżą pisarzy   i podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

Nowo wybrani przedstawiciele uczniów otrzymują akty powołania do pracy w samorządzie i są organizowane warsztaty dotyczące planowania przedsięwzięć, zasad pracy w grupie czy rozwijania umiejętności przywódczych.

Pierwszą lekcją demokracji są już wybory do samorządu szkolnego. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie tradycyjnie przebiegają one w dwóch etapach. Najpierw wybierane są samorządy klasowe, a następnie ich przedstawiciele kandydują do samorządu szkolnego. Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły i nauczyciele. Jednocześnie głosuje się na opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia.

W tym roku w głosowaniu wzięło udział 235 osób. W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Wiktoria Ciurzycka z kl. III PT - przewodniczący

Krystian Wyszomirski z kl. 2B4 - zastępca przewodniczącego

Mateusz Gocał z kl. 2BT - skarbnik

Vladyslav Petrenko z kl. 1BBA - sekretarz

Piotr Godlewski z kl. IIIBT

Karol Jarząbek z kl. IVBT

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Aleksandra Jakubczyk Bajorek, zaś Rzecznikiem Praw Ucznia - pani Anna Chrzczonowska.

Gratulacje nowo wybranym uczniom i nauczycielom złożył dyrektor szkoły, Roman Malicki, który jednocześnie serdecznie podziękował ubiegłorocznemu składowi Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunowi.

Życzymy im powodzenia i skuteczności w działaniu!

 Foto: A. Barchanowicz