Kursy i Szkolenia
OZE- SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO
Szkolenie

W dniu 10 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły w ramach działań Szkolnego Koła Związku Młodzieży Wiejskiej uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Szkolenie odbyło się w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczeg w Modliszewicach a organizatorem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z realnymi możliwościami wykorzystania OZE w kontekście prowadzonego przez rolników własnego gospodarstwa rolnego, mi. omawiano :

uwarunkowania i koszty pozyskania energii z OZE

doświadczenia z eksploatacji instalacji OZE ( biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę

finansowe wsparcie operacyjneWśród prelegentów byli mi. :

użytkownicy instalacji OZE

przedstawiciele MRiRW

przedstawiciele URE

przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szkołę reprezentowali uczniowie w zawodach technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum rolniczego.
Opiekunem uczniów podczas szkolenia był nauczyciel prowadzący Szkolne Koło ZMW- Wojciech Łebek.