Aktualności
NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI WETERYNARYJNYCH
NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI WETERYNARYJNYCH

Do pracowni anatomiczno-zootechnicznej oraz laboratorium diagnostycznego zakupiono nowe pomoce dydaktyczne m.in. modele anatomiczne, w tym: czaszkę krowy, serce z pasożytami, żołądek przeżuwaczy, a także aparat biochemiczny wraz z odczynnikami i sprzętem pomocniczym, aparat do badania moczu i mleka z paskami diagnostycznymi, aparat EKG oraz cztery trenażery łapy psa do pobierania krwi i wkłuć dożylnych.

Sprzęt został zakupiony z funduszy realizowanego przez szkołę projektu „Potęgowanie Kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki nowo zakupionym pomocom dydaktycznym, uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii będą doskonalić swój warsztat umiejętności zawodowych.