Aktualności
Nic o Nas! – Polska debatuje
W dniu 17.06.2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztacie online, którego tematem przewodnim była organizacja i przeprowadzanie debat i publicznych dyskusji, w ramach uczestnictwa szkoły w projekcie Nic o Nas! organizowanym przez Fundację Polska Debatuje.

Projekt „Nic o Nas!” ma na celu zwiększenie wpływu młodych ludzi na rzeczywistość oraz motywację do udziału w procesach demokratycznych, a także kształtowanie proaktywnej postawy obywatelskiej.
Podczas warsztatu młodzież rozwijała umiejętność krytycznego myślenia, stawiania tez, stosowania argumentacji, wyciągania wniosków i publicznego przemawiania.
Zdobyte umiejętności na pewno będą wykorzystywane podczas uczestnictwa w debatach, ale również w codziennych dyskusjach oraz aktywnej działalności społecznej i zawodowej.