Z życia szkoły
Nauka jazdy kat. B i T w Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
Zaplecze dydaktyczne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w ostatnim czasie zostało wzbogacone o nowy samochód do nauki jazdy.

Szkoła zakupiła samochód osobowy marki Toyota Yaris, którym prowadzona jest praktyczna część szkolenia w kategorii B.

Szkolne auto można spotkać już na drogach Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego – szkolenie odbywają uczniowie III klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Szkoła w Leśnej Podlaskiej posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczno – techniczną do realizacji nauki jazdy: poza wspomnianą Toyotą Yaris, uczniowie odbywają szkolenie w kategorii B samochodem osobowym marki Suzuki Swift oraz w kategorii T ciągnikami rolniczymi Zetor 3320 i Solis 50 z przyczepami. Doskonalenie techniki jazdy odbywa się pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej na własnym placu manewrowym.

Należy nadmienić, iż uczniowie ZSCKR w Leśnej Podlaskiej rokrocznie zajmują czołowe miejsca w Eliminacjach Regionalnych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, a w przygotowaniach wykorzystują specjalnie zakupiony do jednej z konkurencji technicznych Talerz Stewarta.