Z życia szkoły
Najlepsi uczniowie ZSCKR w Starym Lubiejewie otrzymali stypendia naukowe
Matematyka, fizyka czy języki obce nie stanowią dla nich większych problemów - dyrektor szkoły nagrodził najlepszych i najzdolniejszych. 5 lutego w Palmiarni, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021, przyznawanych najzdolniejszym uczniom.

Z tej okazji Dyrektor Roman Malicki zaprosił najlepszych uczniów, aby wręczyć dyplomy i stypendia naukowe I i II stopnia za osiągnięcia w nauce. Dyrektor serdecznie przywitał uczniów i pogratulował wysokich wyników w nauce. Docenił włożony trud oraz wyraził zadowolenie z tego, iż swój talent wykorzystują do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Powiedział: „odniesione przez Was sukcesy to efekt wspólnej pracy nie tylko nauczyciela i ucznia, ale także całej szkolnej społeczności i niech będą przykładem i motywacją dla waszych kolegów”.

Stypendia i dyplomy nagrodzonym uczniom wręczyli: dyrektor Roman Malicki, zastępca dyrektora Andrzej Sakowicz oraz kierownik pnz Marta Falbowska.

Stypendia naukowe otrzymało 7 uczniów, a uczeń z najwyższą średnią w szkole, Karol Jarząbek, stypendysta Prezesa Rady Ministrów – otrzymał dyplom uznania.

Na zakończenie Pan Dyrektor poprosił uczniów o przekazanie podziękowań rodzicom, bez których wsparcia i pomocy młode pokolenie nie mogłoby osiągać takich wyników.

 

 

A. Sobotka

Foto: A. Barchanowicz