Kursy i Szkolenia
Możliwości rozwoju na obszarach wiejskich
W poniedziałek 23 listopada br. uczniowie z klasy II i III technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu oraz z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik turystyki wiejskiej wzięli udział w szkoleniu na temat Możliwości rozwoju na obszarach wiejskich z uwzględnieniem PROW 2014-2020.

Szkolenie online za pośrednictwem platformy edukacyjnej przeprowadzili doradcy z Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie.

Przyszli absolwenci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu wkraczając w dorosłe życie mają przed sobą wiele możliwości, szans, a także wyzwań. Planując swoją przyszłość zawodową mogą zdecydować się na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze rolniczym i pozarolniczym lub modernizację i rozbudowę gospodarstw już istniejących.

Prelekcje dotyczyły możliwości i sposobów pozyskiwania środków i dofinansowań przeznaczonych na realizacje planów młodych rolników i przedsiębiorców. Przedstawiciele CDR tłumaczyli uczniom w jakim zakresie mogą oni ukierunkowywać swoje pomysły i z jakich form wsparcia mogą korzystać. Szczegółowo przedstawili również programy z jakich mogą skorzystać absolwenci kierunków rolniczych i turystycznych.

W głowach młodych i kreatywnych uczniów naszej szkoły na pewno powstaną, o ile już nie powstały pomysły na przyszłość, a spotkania i szkolenia takie jak to prowadzone przez doradców z CDR z pewnością pomogą w ich realizacji.

ZSCKR Nowy Targ od lat współpracuje z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Ważnym elementem tej współpracy jest fakt, iż doradcy CDR zawsze przekazują uczniom i nauczycielom najbardziej aktualne informacje w temacie możliwości rozwoju na obszarach  wiejskich.