Aktualności
Kuźnia młodego przedsiębiorcy
Kuźnia młodego przedsiębiorcy
   14 - 15 czerwca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt ekonomiczny  „Kuźnia młodego przedsiębiorcy”, która odbyła się w Hotelu nad Pisą. Projekt ten finansowany był przez Narodowy Bank Polski pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem projektu było nabycie przez uczniów z 47 szkół – Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Polsce – umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości gospodarki rynkowej i planowania własnej kariery zawodowej oraz wyrównywanie szans zawodowych młodzieży uczącej się w szkołach rolniczych, podniesienie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia 
i potrzebami rynku pracy poprzez realizację cyklu zajęć warsztatowo-szkoleniowych.

Uczniowie,  biorący udział w II etapie projektu, musieli napisać pracę konkursową pt. „Własny biznes, własny startup” dotyczącą pomysłu na własną działalność gospodarczą i wysłać ją do organizatora konkursu, Zespołu Szkół CKR w Janowie. W dniu 12 czerwca komisja powołana w siedzibie organizatora dokonała oceny prac konkursowych.