Z życia szkoły
Koniec roku szkolnego 2018/2019
Rok szkolny 2018/2019 został uroczyście zakończony 19 czerwca 2019 roku.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Na ten dzień czekali z niecierpliwością wszyscy uczniowie. Były podziękowania, nagrody, dyplomy i świadectwa z paskiem, na które zapracowali najbardziej ambitni uczniowie naszej szkoły.

 

„Niesieni falami życia, płyniemy przez morze wiedzy” tymi słowami Pani Marta Falbowska rozpoczęła uroczystość witając zaproszonych gości:

 

 1. Księdza Prałata, dr Jana Okułę, Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP,
 2. Pana majora Sebastiana Choinowskiego, reprezentującego Dowódcę  Garnizonu Ostrów Mazowiecka,
 3. Panią Adriannę Rukat, Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiei – reprezentującą Pana Starostę Zbigniewa Chrupka,
 4. Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Jarosława Ciejko i członków prezydium Rady Rodziców: panią Annę Popielarczyk, panią Monikę Godlewską,  pana Marka Nowackiego i wszystkich rodziców obecnych na uroczystości    
 5. Gospodarza szkoły Pana Dyrektora Romana Malickiego,
 6. Andrzeja Sakowicza – kierownika praktycznej nauki zawodu,
 7. Adama Ziajko – kierownika internatu,
 8. Wychowawców, Nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół Centru Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie
 9. Uczniów, a w szczególności absolwentów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Następnie odczytała skierowany do nas  list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z podziękowaniami za odpowiedzialną i sumienną pracę, której efekty składają się na wysoką jakość oświaty rolniczej w Polsce.

Po nim cytatem Jana Pawła II „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” Dyrektor Roman Malicki podsumował rok szkolny przedstawiając klasyfikację i promocję uczniów oraz wymienił najbardziej znaczące sukcesy uczniów tj.:

 • I miejsce Juli Żyłowskiej w X Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka – „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” w kategorii fotografia,
 • I miejsce  Łukasza Godlewskiego w I Ogólnopolski Konkursie  Orki Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i (blok mechanizacji),
 • I miejsce Agaty Rusak, Dominiki Dudy i Karola Jarząbka w  Ogólnopolskim Projekcie "Kuźnia młodego przedsiębiorcy”,
 • Tytuł laureata XLIII Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych dla Karola Jarząbka,
 • Wyróżnienie dla Anety Ojdana i Michała Kowalczyka w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Smaki wsi”,
 • I – miejsce Konrada Dębka w Konkursie powiatowym: „Odnawialne źródła energii” organizowany przez Powiat Ostrów Mazowiecka,
 • II miejsce Emilii Zając w XIV Powiatowy Konkursie  Plastycznym – „Nasza Niepodległa”,
 • III miejsce Wiktorii Ciurzyckiej w Konkursie literackim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Maz.,
 • II Miejsce Emilii Chrzczonowskiej w Powiatowym Konkursie Plastycznym z cyklu "Polacy a bezpieczeństwo Polski". MDK "Jatki" w Ostrowi Maz. -  
 • i III miejsce Anny Jurkiewicz w powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

 

Pan Dyrektor nadmienił też, że odnosiliśmy również sukcesy sportowe, byliśmy obecni na Narodowej Wystawie Rolniczej  w Poznaniu, odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia szkoły po generalnym remoncie, studniówka, Warsztaty Kuchni Wegańskiej, Dni Otwarte Szkoły, Projekt Promowania Młodych Talentów, „Twoje bezpieczeństwo moja sprawa”, liczne wystawy, akademie patriotyczne, byliśmy obecni na obchodach uroczystości powiatowych i gminnych.

Następnie Dyrektor Roman Malicki poprosił Księdza Prałata, dr Jana Okułę, Proboszcza Parafii p.w Wniebowzięcia NMP o zabranie głosu. Ksiądz Dziekan po odmówieniu krótkiej modlitwy, i powiedzeniu kilku słów od siebie życzył wszystkim zgromadzonym udanych i bezpiecznych wakacji.

W imieniu Starosty Pana Zbigniewa Chrupka odczytała list z gratulacjami Pani Adrianna Rukat życząc nauczycielom i pracownikom oświaty entuzjazmu, pasji, a także by codzienna praca przynosiła zadowolenie i spodziewane efekty.

Następnie na ręce Pana Dyrektora dla wszystkich nauczycieli i pracowników kwiaty i życzenia złożył przewodniczący Rady Rodziców, Pan Jarosław Ciejko.

W kolejnej części uroczystości Pan Dyrektor poprosił kierownika internatu Pana Adama Ziajkę o wręczenie nagrody Ministra Cyfryzacji, Pana Marka Zagórskiego, Juli Żyłowskiej za I miejsce w X Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka – „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” w kategorii fotografia.

 

W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor Roman Malicki  słowami  „ Należy pokazać młodemu sercu, jak cenne są miłość, prawda i poświęcenie. Należy nauczyć młodą duszę, jak kierować się sercem, rozumem i moralnością „ podziękował rodzicom za to, że byli dobrymi partnerami szkoły, po czym

przystąpił do wręczania  listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy osiągnęli  najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:

 

1.        Państwo Teresa i Krzysztof Jarząbek

2.        Pani Joanna Duda

3.        Państwo Magdalena i Jerzy Rusak

4.        Państwo Dorota i Mirosław Dzwonkowscy

5.        Państwo Magdalena i Robert Boguccy

6.        Państwo Ewa i Adam Kowalczyk

7.        Państwo Elżbieta i Wiktor Łuniewscy

         8.        Państwo Jolanta i Jacek Maślanko

         9.        Pan Krzysztof Maślanko

       10.        Państwo Marianna i Mieczysław Wilczyńscy

 

 

Dyrektor pogratulował uzyskania wysokich wyników uczniom i zaprosił po odbiór stypendiów naukowych uczniów ze średnia ocen powyżej 5,0

 

1.      Karola Jarząbka  IIBT - 5,47 za wzorowe zach. i wysokie wyniki w nauce

2.      Dominikę Duda III PT – 5,12  za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce, za czytelnictwo, prace społeczne i koło teatralne

 

3.      Agatę Rusak III PT - 5,0 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce, prace społeczne i koło teatralne

 

Kolejna grupa uczniów odebrała z rąk dyrektora stypendia naukowe ze średnią ocen powyżej 4,5

 

1.      Anna Dzwonkowską III PT – 4,88 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce, prace społeczne i koło teatralne

 

2.      Wiktorięa Bogucka II BBa   – 4,82 za bardzo dobre zachowanie i wyniki w nauce

3.      Paulina Kowalczyk  I PT-  4,6 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce i prace społeczne

4.      Aleksandra Łuniewska II PT – 4,59 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce i prace społeczne w internacie

 

5.      Natalia Maślanko II PT – 4,59 za bardzo dobre zachowanie, wysokie wyniki w nauce i prace na rzecz szkoły

6.      Weronika Maślanko II PT – 4,53 za bardzo dobre zachowanie, wysokie wyniki w nauce i prace na rzecz szkoły

 

7.      Karolina Wilczyńska III PT – 4,53  za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce, prace społeczne, za czytelnictwo i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

 

 

nagrody książkowe za wyniki w nauce – średnia ocen od 4.5 do 4.0 otrzymali:

 

1.      Aleksandra Dębek I PT - 4,45  za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce

2.      Emilia Chrzczonowska I PT - 4,45 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce, udział w konkursach,  za udział w akcjach charytatywnych i samorządzie uczniowskim

3.      Wiktoria Ciurzycka I PT – 4,40 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce i prace w samorządzie klasowym

4.      Paulina Rakowiecka I PT – 4,40 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce,  za prace na rzecz szkoły

5.      Piotr Godlewski I BT – 4,4 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce

6.      Agnieszka Marcjaniak III PT – 4,41 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce , działalność w kole teatralnym, za udział w akcjach charytatywnych, oraz reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

7.      Kamil Wróbel -  IBB – 4,31 za wysokie wyniki w nauce

8.      Patryk Rakowiecki III BT – 4,31 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce,  za prace na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe

9.      Joanna Patrycja Zaremba  II PT- 4,29 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce i za prace na rzecz szkoły

10.    Rafał Zwierzyński II BT  - 4,29 za wysokie wyniki w nauce

11.    Aneta Ojdana IIIPT – 4,24 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce  i prace na rzecz szkoły

12.    Agnieszka Perzyna III PT – 4,24  za bardzo dobre zachowanie i wysokie wyniki w nauce 

13.    Kacper  Gliński I BT – 4,2  za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce 

14.    Hubert Andrzej Jabkowski I BT – 4,15 za wzorowe zach., wysokie wyniki w nauce 

15.    Marcin Modzelewski II BBA – 4,13 za wysokie wyniki w nauce

16.    Piotr Kowalewski III BT- 4,08 za wysokie wyniki w nauce i prace na rzecz szkoły

17.    Grzegorz  Zawistowski III BT – 4,08 za wyniki w nauce i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

18.    Anna Jurkiewicz II PT- 4,06 za bardzo dobre zachowanie i wysokie wyniki w nauce  i prace na rzecz szkoły

19.    Aleksandra Waniewska II PT – 4.06 za bardzo dobre zachowanie i wysokie wyniki w nauce  i prace na rzecz szkoły

20.    Miłosz Nienałtowski II BT -4,06  za wysokie wyniki w nauce 

21.    Katarzyna Rudnicka II BBa – 4,0 za wysokie wyniki w nauce 

 

Wręczone zostały  nagrody  za frekwencję powyżej 95% 

1.      Paulinie Matczak I PT -100%

2.      Katarzynie Pych I PT -100%

3.      Monice Strzeszewskiej - I PT -100%

 

- oraz nagrody za udział w poczcie sztandarowym

 

1.      Klaudia Zdunek III PT – za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i prace na rzecz szkoły

2.      Krzysztof Zakrzewski IIBT - za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i prace na rzecz szkoły

3.      Andrzej Podbielski III BT- za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i osiągnięcia sportowe

4.      Mateusz Borowy III BT- za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i prace na rzecz szkoły

5.      Łukasz Narowski IIIBT- za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i prace na rzecz szkoły

6.      Dominik Wyszomirski   IIIBT- za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i prace na rzecz szkoły.

 

Wręczenie dyplomów za udział w akcjach charytatywnych dla:

1.      Sebastiana Rudnickigo III PT

2.      Elizy Szymczuk I PT

3.      Patryka Korduszewskiego I PT

4.      Karoliny Fidury IPT

5.      Agnieszki Marcjaniak III PT

6.      Brzózka Wioleta I PT

7.      Rakowiecka Paulina I PT

8.      Rakowiecka Paulina

 

Wręczenie nagród za  pracę na rzecz szkoły dla:

1.   Konrada Dębka – III BT – za prace na rzecz szkoły, obsługę nagłośnienia i czytelnictwo

2.   Małgorzaty Załuska- II PT - za prace na rzecz szkoły i internatu

3.      Klaudii Pych - II PT- za prace na rzecz szkoły

4.      Julii Starzyńskiej- II PT- za prace na rzecz szkoły

5.      Jakuba Korosia III PT - za prace na rzecz szkoły

6.      Michała Kowalczyka - III PT -za prace na rzecz szkoły

7.      Bartłomieja Olkowskiego - III ZSZ - za prace na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe

8.      Aleksandry Litewiak –III PT - za prace na rzecz szkoły

9.      Adrianny Pelc III PT - za prace na rzecz szkoły

10.    Weroniki Pękały III PT - za prace na rzecz szkoły

11.    Juli Żyłowskiej II PT- za udział w konkursach, za prace w samorządzie uczniowskim, kole teatralnym i prace na rzecz szkoły

12.    Karola Wójcika II PT - za prace w samorządzie uczniowskim, kole teatralnym i za prace na rzecz szkoły

13.    Tomasz Starszyka - I BT – za prace w samorządzie uczniowskim

14.    Sebastiana Rudnickiego - III PT- za udział w akcjach charytatywnych i prace na rzecz szkoły

 

Na zakończenie wręczania nagród i dyplomów Dyrektor Roman Malicki podziękował nauczycielom za wkład pracy, dzięki któremu były możliwe tak wysokie wyniki dydaktyczne, podziękował też  nauczycielom i pracownikom, którzy podjęli decyzję o przejściu na emeryturę tj. Pani Katarzynie Oczkowskiej, Pani Ewie Kuła, oraz Pani Małgorzacie Sówka, która podjęła decyzję o odejściu z naszej szkoły z powodu zmiany zawodu. Dyrektor wymienił  liczne  zasługi Pań i nagrody, jakie otrzymały w ciągu wieloletniej pracy.

 

Minutą ciszy uczczony został nieżyjący nauczyciel, Pan Zbigniew Janusz, który w tym roku miał przejść na emeryturę.

 

Kolejną osobą, którą pożegnał dyrektor Roman Malicki był Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Jarosław Ciejko. Dyrektor Podziękował Panu za owocną i pełną poświęcenia pracę w przewodniczeniu Radzie Rodziców, życzył dużo zdrowia i wielu dalszych sukcesów w życiu osobistym.

Na zakończenie dyrektor Roman Malicki pożegnał uczniów klasy III EZ, wręczając im pamiątkowe statuetki. W imieniu klasy, dyrekcji i wszystkim nauczycielom, podziękował uczeń III klasy ZSZ Bartłomiej Olkowski.

Ostatnią częścią uroczystości była część artystyczna, przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Pań Maryli Król-Jankowskiej i Marty Falbowskiej.

Na koniec dyrektor Roman Malicki podziękował nauczycielom za przygotowanie uroczystości złożył wszystkim życzenia miłego i bezpiecznego wypoczynku, spokoju i radości z przebywania w rodzinnym gronie a absolwentom szkoły zawodowej znalezienia wymarzonej pracy.

 

Po akademii wszyscy udali się do swoich pracowni, aby otrzymać świadectwa, pożegnać się z wychowawcami i rozpocząć wakacje.

 

 

Tekst: Alina Sobotka

Zdjęcie: Andrzej Barchanowicz