Aktualności
Konferencja w Golądkowie
Jednym z wyznaczników jakości kształcenia zawodowego jest współpraca szkoły z kluczowymi partnerami, jakimi są pracodawcy, instytucje świata nauki, czy inne podmioty działające w sferze zgodnej z kierunkami kształcenia.

Dlatego Zespół Szkół w Golądkowie stał się organizatorem i gospodarzem konferencji  „Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesu absolwenta szkoły zawodowej”. Wydarzenie mające miejsce 25 kwietnia, zgromadziło przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, burmistrzów i wójtów okolicznych gmin, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, przedstawicieli sfery biznesu,  i innych i instytucji, z którymi współpracuje golądkowska szkoła.

Wszystkich zgromadzonych w gościnnych progach Zespołu Szkół w Golądkowie  powitała serdecznie dyrektor Ewa Leszczyńska. Następnie swoje wystąpienia zaprezentowali, zaproszeni do współorganizowania konferencji, przedstawiciele:

  • Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – starszy wizytator Krystyna Rusin
  • Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w Warszawie - Anna Węglicka
  • Hotelu Narvil w Serocku – HR manager Marzena Kowalczyk
  • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach - prof. dr hab. Stanisław Krasowicz - Wicedyrektor IUNG-PIB

Kulminacyjnym punktem konferencji było podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia „klas patronacki”. Na jego mocy od września będą w Golądkowie funkcjonowały dwa takie oddziały: technik żywienia i usług gastronomicznych pod patronatem hotelu Narvil w Serocku oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych pod patronatem firmy Polbram w Pułtusku. W imieniu szkoły podpis pod treścią porozumienia złożyła dyrektor Ewa Leszczyńska. Z ramienia przedsiębiorstw do realizacji współpracy zobowiązała się  Pani Marzena Kowalczyk – HR manager Hotelu Narvil oraz Pani Katarzyna Walat – pełnomocnik zarządu firmy Polbram. Współpraca przyniesie wymierne korzyści wszystkim trzem stronom zaangażowanym w jej realizację: szkole, przedsiębiorstwom a przede wszystkim uczniom.
Ci ostatni będą mogli realizować praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, korzystać ze staży zawodowych i stypendiów. W efekcie staną się konkurencyjni na rynku pracy i łatwiej znajdą zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

W dalszej części konferencji nastąpiło wręczenie nagród w konkursach skierowanych do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, których organizatorem był Zespół Szkół w Golądkowie:

  • Konkurs wiedzy o ochronie środowiska i odnawialnych źródłach energii
  • Konkurs motoryzacyjny „Młody  mechanik”
  • Konkurs kulinarny „Wielkanoc w Golądkowie”.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał Zespół Pieśni i Tańca, którego występ zachwycił wszystkich zgromadzonych.

Na zakończenie uczestnicy konferencji wzięli udział w pokazach sztuki kulinarnej „Kuchnie świata”, przygotowanych przez uczniów i nauczycieli technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyszukane potrawy cieszyły oczy i podniebienia a w kierunku młodych adeptów sztuki kulinarnej płynęły niekończące się słowa uznania.