Aktualności
Klasa gospodarzem szkoły
Nie od dziś wiadomo, że klimat szkoły tworzą uczniowie i cała szkolna społeczność. A poza tym, wiadomo: czym skorupka za młodu… . Z uczniowskiej pomysłowości i zaangażowania młodzieży w bieżące sprawy rodzi się późniejsza społeczna aktywność i obywatelska, demokratyczna świadomość.

Dlatego warto zaszczepiać wśród młodzieży poczucie współdecydowania o ważnych i mniej ważnych sprawach składających się na szkolne życie. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego działającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu powstał konkurs ,,Klasa gospodarzem szkoły”, którego zamysłem jest angażowanie grup klasowych w rozmaite inicjatywy przynoszące wymierne i mniej wymierne korzyści dla środowiska szkolnego i lokalnego. Wszystkie klasy miały możliwość rywalizowania ze sobą na kilku płaszczyznach. Punktowane i oceniane były przede wszystkim własna inicjatywa, zaangażowanie w organizację uroczystości i imprez szkolnych, działalność wolontaryjna oraz współpraca z samorządem szkolnym i dyrekcją. Najaktywniejsze klasy w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców uhonorowała nagrodami pieniężnymi, a ich uroczystego wręczenia 6 października 2020 roku dokonał dyrektor Łukasz Fudala w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego, wychowawców i przedstawicieli zwycięskich klas. Na najwyższe laury zasłużyła klasa IV technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a na drugim miejscu podium znalazła się klasa IV technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, a na trzecim – klasa III technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, także za to, czego nie robimy. Dlatego wszystkim, którzy wykazali się aktywnością i zaangażowaniem serdecznie gratulujemy, a tych, którzy dotąd nie znaleźli w sobie motywacji, zachęcamy.