Aktualności
Finał okręgowy XXXIX edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
Finał okręgowy XXXIX edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 14.03.2022r. odbyły się                        w naszej szkole eliminacje okręgowe XXXIX Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Otwarcia olimpiady dokonała Pani dyrektor Alicja Szatan, która przyjęła zaproszenie do roli gospodarza tego wydarzenia. Powitała organizatorów, uczestników i  opiekunów, komisje konkursową i przedstawicieli instytucji wspierających rolnictwo. 

Organizatorem Olimpiady jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej, a patronat honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan  Henryk Kowalczyk.

 Gośćmi, reprezentujących instytucje z otoczenia rolnictwa podczas eliminacji okręgowych byli:

Pan Adam Nowak – prezes Zarządu Krajowego ZMW

Pani Nina Sapa – wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach – Pan Jacek Toś i pracownice – panie  Magdalena Surmacz i Urszula Luty

Pani Anna Jońca –  reprezentująca KRUS

Pan Michał Noworal – reprezentujący firmę Syngenta

Pan Waldemar Maruszczak- kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu

Pani Elżbieta Krempa  – reprezentująca ŚODR oddział w Sandomierzu 

                W Olimpiadzie mogą brać udział producenci rolni: rolnicy, domownicy                       w gospodarstwach rolnych, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w wieku od 16 do 40 roku życia, uczniowie szkół średnich, zasadniczych szkół zawodowych oraz pozostałych szkół ponadpodstawowych, pobierający naukę na profilu o charakterze rolniczym, ogrodniczym, weterynaryjnym lub innym bezpośrednio powiązanym                                 z działalnością rolniczą,  a także studenci kierunków rolniczych i przyrodniczych.

Tegoroczna edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych skupia się na następujących zagadnieniach:

o   Produkcja roślinna, nawożenie i ochrona roślin;

o   Produkcja zwierzęca;

o   Mechanizacja rolnictwa;

o   Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i zmiany klimatu;

o   Ekonomika i zarządzanie, system ubezpieczeń rolniczych;

o   Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz  Zagadnienia dotyczące PROW 2014-2020 oraz Krajowego Planu Strategicznego WPR

Do zmagań w finale okręgowym  przystąpiło 39 uczestników (14 z województwa świętokrzyskiego i 15 z podkarpackiego ) w tym 2 rolników, absolwentów uczelni rolniczych.

Szkoły, których organem prowadzącym jest MRiRW reprezentowane były przez:

– ZSCKR w Chrobrzu

– ZSCKR w Sichowie Dużym

– ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie

– ZSCKR w Rzemieniu

-ZSCKR w Nowosielcu

-ZSCKR w Brzostku

-ZSCKR w Oleszycach

Finał okręgowy obejmował  część pisemną tj.  test złożony z 50 pytań i część ustną. Do finału krajowego, który odbędzie się 18 marca , podczas  XXVII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach zakwalifikowało się po 3 najlepszych uczestników.  Z województwa  świętokrzyskiego są to:

       1.Krzysztof Pieczyrak ZSCKR w Chrobrzu

       2. Konrad Sajdera  ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie

       3. Piotr Wiatrowski  ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie

Laureaci  województwa podkarpackiego to:

  1. Krzysztof Furdyna rolnik z miejscowości Tuszów Narodowy 
  2. Michał Solecki ZSCKR Nowosielcu
  3. Michał Nowak ZSCKR w Brzostku

Udział w finale krajowym ( zgodnie z regulaminem) mają zapewniony laureaci finału okręgowego  XXXVIII edycji. Finał krajowy w 2020 roku nie odbył się. 

Z tej możliwości skorzysta nasz uczeń Konrad Rak z kasy czwartej technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Życzymy sukcesów podczas finału krajowego.