Z życia szkoły
Eliminacje powiatowe XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
21 marca 2024 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

21 marca 2024 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczniowie rywalizowali między sobą w zakresie wiadomości z historii straży pożarnej, przepisów dotyczących organizacji jednostek straży pożarnej, rodzajów i budowy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zasad ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy. Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszej, pisemnej części wyłonieni zostali trzej uczestnicy, którzy następnie przystąpili do części ustnej konkursu. W przerwie pomiędzy poszczególnymi etapami uczniowie zapoznali się z wyposażeniem wozów bojowych, organizacją pracy Państwowej Jednostki Straży Pożarnej oraz zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej.

W turnieju naszą szkołę reprezentował Adam Protasiuk – uczeń klasy V Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który zajął 2 miejsce w swojej grupie wiekowej. Za przygotowanie ucznia do turnieju odpowiedzialny był nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Tomasz Bogusz.

Nagrody i podziękowania uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Pana Mariusza Filipiuka Prezesa ZOP ZOSP RP i Starosty Powiatu Bialskiego oraz p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej bryg. mgr inż. Pawła Jakubowicza.

Serdecznie gratulujemy.