Aktualności
Dzień Przedsiębiorczości.
Uczniowie klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu wzięli udział w ogólnopolskim programie: Dzień Przedsiębiorczości.
To już 16. edycja programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, którego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Podczas jednodniowych wizyt w wybranych firmach bądż instytucjach, młodzież ma możliwość zweryfikowania wyobrażeń o danym zawodzie oraz stanowisku pracy. Bezpośrednio poznaje wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach. Wszystko ma służyć zmniejszeniu prawdopodobieństwa błędnego wyboru ścieżki edukacyjne i zawodowej. Patronat honorowy nad Dniem Przedsiębiorczości objął prezydent RP Andrzej Duda.
     W bieżącej edycji programu uczniowi odwiedzili firmę z branży hotelarsko-gastronomicznej działającej w naszym regionie. Właścicielom, jak też zaangażowanym pracownikom, składamy jeszcze raz gorące podziękowania z życzeniami wielu sukcesów. Szkolnymi koordynatorkami programu były p. Marta Zaboklicka i p. Marta Pogorzelska.