Z życia szkoły
Dlaczego warto pomagać?
Dnia 28 stycznia 2020 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu na temat wolontariatu.

Celem spotkania było rozwijanie  wrażliwości młodzieży w zakresie pomagania innym oraz zapoznanie z formami pomocy świadczonymi przez wolontariuszy.
O bezinteresownej pomocy dzieciom w Afryce opowiedziały nam wolontariuszki – Patrycja Piepióra  i Emilia Bielińska.
Dziękujemy naszym gościom za przybliżenie  idei wolontariatu.