Wyjazdy
Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe
10 czerwca 2024 r. uczniowie z klas: I i II Branżowej Szkoły 1 stopnia kształcących w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz II klasa Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w szkoleniu w gospodarstwach demonstracyjnych z zakresu produkcji i wykorzystania białka roślinnego na cele paszowe

Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Małgorzata Muraczewska oraz Włodzimierz Kaczyński oraz pan dr inż. Jakub Borkowski z Działu Technologii Produkcji Rolniczej.  Szkolenie zostało zorganizowane w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Celem działań związanych z zakładaniem obiektów demonstracyjnych jest upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji i wykorzystaniu krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe. Uczniowie odwiedzili Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – stacje doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstkowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Głębokim w powiecie inowrocławskim oraz Gospodarstwo Rolne Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku. W ramach projektu kolejne spotkanie odbędzie się 9 października br.