Konkursy i Warsztaty
Co słychać na hali? czyli wypas owiec a ochrona bioróżnorodności
Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu zajęła III miejsce w konkursie pod nazwą KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM zorganizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA w Warszawie.

Główny cel konkursu to podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw uczniów szkół rolniczych w zakresie ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, poprzez propagowanie zasad zrównoważonego rolnictwa.

W konkursie udział wzięli przedstawiciele 13 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Nasza drużyna to uczniowie z klasy III technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu i technik agrobiznesu: Piotr Pępek, Konrad Strama, Anna Bocheńska, Łukasz Łabuda, Marta Pierchlak oraz Magdalena Guzy. Wspólnie nakręcili oni film pod tytułem „Co słychać na hali” obrazując tym samym pozytywny wpływ wypasu owiec na ochronę bioróżnorodności. Naturalny wypas to najpewniejszy sposób zapewnienia bioróżnorodności zarówno na obszarach górskich, jak i nizinnych.

Film i jego przesłanie to ciekawy temat, czego dowodem jest miejsce na podium dla naszej drużyny. Recenzję do filmu napisał mgr inż. Mateusz Buła. Nagrodzone filmy zostały opublikowane na stronie internetowej fundacji i można je obejrzeć na: https://www.fdpa.org.pl/wyniki-konkursu-filmowego-v1

                                                                                                                               

                                                                                                   Opiekun konkursu: mgr inż. Zofia Wójtowicz