Z życia szkoły
Awanse i nagrody dla nauczycieli z ZS CKR w Kowalu
Dnia 8 października 2019 r. w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz wręczenie nagród, odznaczeń i medali. Z naszej szkoły, z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Ryszarda Zarudzkiego, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odebrali: p. Anna Kopacka, p. Rafał Lewandowski i p. Jerzy Śpibida. Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowani zostali pp. Sylwia Kubiak i Rafał Jankowski.

http://Dnia 8 października 2019 r. w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz wręczenie nagród, odznaczeń i medali. Z naszej szkoły, z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Ryszarda Zarudzkiego, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odebrali: p. Anna Kopacka, p. Rafał Lewandowski i p. Jerzy Śpibida. Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowani zostali pp. Sylwia Kubiak i Rafał Jankowski. Wiceminister Zarudzki pogratulował nauczycielom, którzy podjęli wysiłek związany z ubieganiem się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a także nauczycielom i dyrektorom, którym zostały przyznane odznaczenia państwowe i resortowe oraz życzył im dalszej wytrwałości w wykonywaniu zawodowych obowiązków. Wszystkim obecnym życzył, aby praca pedagogiczna przyniosła poczucie spełnienia i dostarczyła wielu radości. Uroczystość uświetnił występ zespołu Pieśni i Tańca Okszowiacy z Zespołu Szkół CKR w Okszowie.