Kursy i Szkolenia
Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie.
Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie.

W naszej szkole został zrealizowany projekt – Akademia Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie” projekt skierowany dla uczniów szkół rolniczych, obejmujący kilkudniowe zajęcia w szkole poprzez naukę połączoną z praktyką. Program nawiązuje do podstawy programowej BHP  w zawodach rolniczych zawierającej m.in. następujące zagadnienia:

1.Zadania i uprawienia instytucji oraz służb działających w zakresie poprawy warunków i ochrony pracy w : PIP, KRUS, ARiMR, PIORiN, SIR,ODR

2.Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

3.Zagrożenia związanie z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy, gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym.

4. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych w rolnictwie.

5. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Działania edukacyjne realizowane były w formie prelekcji i wykładów prowadzonych przez przedstawicieli różnych instytucji SIR Sandomierz, PIP Kielce, OR KRUS Kielce, Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie, SIR Pińczów, POIRN Pińczów, ARiMR Kielce, KRUS Pińczów, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa  w Kielcach.

Serdecznie dziękujemy.