Z życia szkoły
145 ROCZNICA URODZIN WINCENTEGO WITOSA
Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczcili rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły. Obejrzeli film poświęcony życiu i działalności Wincentego Witosa, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Patrona.

Młodzież wzięła również udział w XXIV finale konkursu „Wincenty Witos – patron mojej szkoły”. Uczeń  Marcin Rydz wygrał  finał konkursu, drugie miejsce zajął  Michał Jędruszuk, a miejsce trzecie przypadło Mariuszowi Wasilukowi. Laureaci konkursu otrzymali  nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniowie  pracowali pod opieką p. Danuty Kacik.