Technik hodowca koni - policja konna

Kierunek technik hodowca koni: policja konna w Zespole Szkół w Bogdańczowicach.