Taneczne pożegnanie absotwentów ZSCKR w Nowym Targu