Atrakcyjny zawód z przyszłością w ZSCKR w Sandomierzu - MECHANIZACJA ROLNICTWA I AGROTRONIKI

ZAPRASZAMY DO NAS!