Agro Show Bednary 2022 okiem Maurycego Bojków z ZS CKR Bożków