Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w LEŚNEJ PODLASKIEJ
Adres

ul. Bialska 7

21-542 - Leśna Podlaska

woj.lubelskie

tel. 83 345-00-24

email: lesna@zsckr.edu.pl

www: http://www.zsckr.edu.pl/

Kierunki kształcenia

W skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wchodzą:

TECHNIKUM (4-letnie) kształcące w zawodach:

  •     technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  •     technik żywienia i usług gastronomicznych
  •     technik agrobiznesu
  •     technik architektury krajobrazu
  •     technik weterynarii

Od roku szkolnego 2018/2019 szkoła planuje utworzyć klasę mundurowa o specjalizacji straży pożarnej.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia) kształcąca w zawodzie:

  •     rolnik

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodów :

  •       rolnik
  •       kucharz