Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w NOWYM TARGU
Adres

ul. Kokoszków 71

34-400 - Nowy Targ

woj.małopolskie

tel. 18 266-27-71

email: zsckr@nowytarg.pl

www: www.zsckr.nowytarg.pl

Kierunki kształcenia

 Placówka kształci młodzież w Technikum w następujących zawodach:

  • Technik architektury krajobrazu
  • Technik agrobiznesu
  • Technik technologii żywności
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik weterynarii
  • Technik turystyki na obszarach wiejskich

 Placówka kształci młodzież w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach:

  • Kucharz
  • Cukiernik

Placówka prowadzi Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie:

  • Rolnik