Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w GOŁOTCZYŹNIE
Adres

ul. Ciechanowska 18b

06-430 - Sońsk

woj.mazowieckie

tel. 23 671-30-31

email: bratne@ci.home.pl

www: bratne.pl

Kierunki kształcenia

Proponujemy naukę w:

 - TECHNIKUM KSZTAŁCĄCYM W ZAWODACH:

 

       - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (4 lata)

       - technik weterynarii (4 lata)

       - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (4 lata)

       - technik żywienia i usług gastronomicznych (4 lata)

       - technika agrobiznesu (4 lata)

       - technik architektury krajobrazu (4 lata)

       - technik rolnik (4 lata)

       - technik ogrodnik (4 lata)

       - technik turystyki wiejskiej (4 lata)

 

  - BRANŻOWEJ ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODACH:

      - ogrodnik (3 lata)

      -  mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (3 lata)

 

- KURSY KWALIFIKACYJNE

       - R3  PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

       - R6 ORGANIZACJA Ii PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

       -R16 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICEJ