Sport
Złote reprezentacje ZS CKR w Kowalu w Licealiadzie!!!