Aktualności
Zakup nowych maszyn, sprzętu i wyposażenia
We wtorek 15 listopada 2022 r. w siedzibie naszej szkoły podpisana została umowa kupna maszyn, sprzętu i wyposażenia. Z ramienia naszej placówki podpisał ją dyrektor Andrzej Zdrojewski, natomiast firmę dostarczającą sprzęt, tj. AGROPOL z Zakrzewa, reprezentował właściciel - Marcin Kowalczyk i Józef Wencel – dyrektor handlowy. Została ona wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w ramach realizacji zadania pn. Dostawy sprzętu, narzędzi i wyposażenia dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu w ramach projektu Modernizacja i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

Wartość transakcji opiewa na kwotę ponad 1,7 mln złotych. Wśród nowo zakupionego wyposażenia są m.in.: kombajn zbożowy ciągnik Zetor Crystal, siewniki do kukurydzy i zbożowy, przyczepa ciągnikowa, rozsiewacz nawozów do ciągnika, podnośnik pneumatyczny, podnośnik hydrauliczny czterokolumnowy z najazdami, zaprawiarka do nasion, myjka ciśnieniowa ciepłowodna, szafki narzędziowe czy stoły ślusarskie i montażowe. Maszyny i urządzenia rolnicze będą przechowywane w nowo oddanej do użytku hali garażowo-magazynowej, zlokalizowanej w obrębie szkolnego gospodarstwa przy ulicy Konopnickiej 64, i posłużą do celów dydaktycznych uczniom kształcącym się w zawodach: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz rolnik.