Wyjazdy
Z wizytą we włocławskim Schronisku dla zwierząt