Z życia szkoły
Wyprawka szkolna dla dzieci polskich na Białorusi
W minionym tygodniu Samorząd Uczniowski zakończył trwającą od początku roku szkolnego 2019/2020 akcję pomocy dzieciom z rodzin polskich, mieszkających na Białorusi.

Prowadzona przez naszych wolontariuszy akcja miała na celu zbiórkę różnego rodzaju artykułów szkolnych, w tym zeszytów, bloków rysunkowych i technicznych oraz artykułów piśmienniczych, aby pomóc naszym kolegom i koleżankom mieszkającym na Białorusi. Wolontariusze z sekcji charytatywnej Samorządu Uczniowskiego zebrali ogromną ilość pomocy szkolnych, które na prowadzoną akcję przekazali uczniowie z naszej szkoły. Wszystkie zebrane artykuły zostały przekazane rodzinom polskim na Białorusi.

Samorząd Uczniowski jeszcze raz gorąco dziękuje wszystkim dobrym serduszkom za okazane wsparcie i pomoc i zachęca do dalszego aktywnego udziału w następnych akcjach wolontariackich! Dziękujemy raz jeszcze!