Wyjazdy
Wyjazd na Agromajówkę
W dniu 29 maja 2022 r. uczniowie II klasy Branżowej Szkoły - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych uczestniczyli w Agromajówce, której tematem było ,Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z Dobrą Praktyką Ochrony Roślin. Wyjazd odbył się w ramach programu nauczania z maszyn użytkowanych do ochrony roślin.

Wydarzenie to zorganizowane było przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wspólnie z Syngentą oraz Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Uczniowie naszej szkoły zapoznali się między innymi z: działaniem  opryskiwacza z rękawem powietrznym i stopniem zwilżenia oraz pokrycia liści prze pestycydy; EasyCoonnet/Closed Transfer System, czyli stosowanie Środków Ochrony Roślin w systemie zamkniętym jest to nowość, która będzie wprowadzana od 2023 roku w rolnictwie; efekt działania rozpylaczy, aplikacje wspomagające podejmowanie decyzji w ochronie roślin czy wykonywanie próby wodnej i diagnostykę opryskiwacza na stole diagnostycznym; systemem PSOR w ramach odbioru opakowań po środkach ochrony roślin. Podczas tego wyjazdu również podziwialiśmy na wystawie, zabytkowe eksponaty ciągników rolniczych.