Wyjazdy
Wycieczka do fabryki maszyn rolniczych
W dniu 26.05. 2022 r. kl. II i III Technikum kształcąca w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki na zajęciach praktycznych była na wycieczce programowej w Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych Krukowiak w Brześciu Kujawskim. Młodzież zapoznała się z procesem technologicznym produkcji opryskiwaczy.

Rozpoczęto zwiedzanie od przygotowania materiałów do produkcji, następnie była obróbka plastyczna i obróbka skrawaniem, spawanie, piaskowanie i malowanie proszkowe, a na koniec montaż opryskiwaczy. Na hali nr 2 pokazano sprawdzanie działania, regulację i atestację opryskiwaczy na specjalnych stanowiskach. Na zakończenie wycieczki uczniowie zobaczyli na placu wyprodukowane maszyny, przygotowane do wysłania  odbiorcom. Podstawowym produktem KFMR Krukowiak są opryskiwacze klasy Premium różnych typów: zawieszane, przyczepiane do ciągnika oraz samojezdne. Ponadto fabryka produkuje  specjalne maszyny do zbioru warzyw i ziemniaków. W zakładzie nr 2 w Brodnicy produkowane są maszyny i narzędzia uprawowe oraz siewniki. Firma Krukowiak jest otwarta na współpracę ze szkołami rolniczymi, gdyż w przyszłości to obecni uczniowie będą kupować i obsługiwać ich maszyny.