Z życia szkoły
Wręczenie świadectw, dyplomów i nagród w klasie III Tż
Dzień 15 września dla klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, był pierwszym dniu nauki w nowym roku szkolnym po powrocie z zakończonych praktyk zawodowych. Na godzinie wychowawczej zostały wręczone świadectwa ukończenia klasy drugiej, dyplomy oraz nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, angażującym się w życie szkoły oraz promującym naszą szkołę.

Dzień 15 września dla klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, był pierwszym dniu nauki w nowym roku szkolnym po powrocie z zakończonych praktyk zawodowych.  Na godzinie wychowawczej zostały wręczone świadectwa ukończenia klasy drugiej, dyplomy oraz nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, angażującym się w życie szkoły oraz promującym naszą szkołę. Prymusami klasy są: Wiktoria Seklecka ze średnią 5,17 i wzorowym zachowaniem oraz Mateusz Płaczkiewicz z średnią 4,78 i bardzo dobrym zachowaniem. Wiktoria jako najlepsza uczennica naszej szkoły została wytypowana do stypendium Premiera Rady Ministrów oraz stypendium „Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II”. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!!!