Konkursy i Warsztaty
Wojewódzki etap Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Dnia 17 listopada 2022 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, w którym wzięło udział 44 uczniów z 22 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Bartosz Kraziński z kl. III TMRiA, oraz Przemysław Rybski z kl. IV TMRiA.

Konkurs przeprowadzony był w trzech etapach: I część pisemna obejmowała rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań. Czas na jego rozwiązanie wynosił 20 minut. Do II części zakwalifikowało się pięciu uczestników (z największą liczbą punktów), będących jednocześnie finalistami. Mieli do wykonania też część praktyczną, która polegała na ujawnieniu nieprawidłowości w udostępnionym sprzęcie rolniczym oraz część ustną. Nasi uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu finałowego. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy, szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród rolników. Organizatorem konkursu był Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.