Z życia szkoły
Wizyta na cmentarzu
W piątek 28 października 2022 r. młodzież klasy pierwszej i czwartej technikum udała się na cmentarz parafialny w Kowalu w celu poznania jego historii oraz modlitwy za spoczywających na tymże cmentarzu. Z racji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, młodzież wysłuchała historii na temat kowalskiego cmentarza, którą przedstawił Pan Wicedyrektor Arkadiusz Ciechalski. Następnie została przybliżona młodzieży tematyka dnia pierwszego i drugiego listopada.

Trzeba zauważyć, że Uroczystość Wszystkich Świętych to niezwykle familiarna uroczystość, która na cmentarzach gromadzi często całe rodziny zjeżdżające na ten dzień z różnych zakątków Polski i świata. Dlatego młodzież jednoznacznie stwierdziła, że ten dzień jest naprawdę wyjątkowy i że powinniśmy pamiętać o naszych bliskich zmarłych przez cały rok. Kolejnym punktem spotkania na cmentarzu była modlitwa za zmarłych kapłanów, nauczycieli i osoby zasłużone w różny sposób dla społeczności Kowala i okolic. Po modlitwie na ich grobach zapalone zostały symboliczne znicze. Nieco wcześniej nasza młodzież pod opieką Pana Jerzego Śpibidy udała się na ewangelicki cmentarz w Grodztwie, aby uporządkować tam znajdujące się groby. Na nich również zapalone zostały znicze pamięci.