Z życia szkoły
Trwają egzaminy zawodowe w sesji letniej
3 czerwca 2024 r. w naszej szkole rozpoczęły się egzaminy zawodowe w sesji letniej. Potrwają do 14 czerwca, a swoją wiedzę i umiejętności będą sprawdzać uczniowie: klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, klasy trzeciej Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy czwartej Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Ponadto do egzaminu przystąpią słuchacze, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie rolnik i technik pszczelarz. Zdający muszą zmierzyć się z 40 pytaniami testowymi oraz z zadaniem praktycznym. Wyniki egzaminów zawodowych Centralna Komisja Egzaminacyjna poda 30 sierpnia. Trzymamy za wszystkich kciuki!