Z życia szkoły
Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym
6 października uczniowie naszej szkoły z klas 2 MT, 3 MT i 4 FTH wzięli udział w etapie szkolnym Testu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym.

Celem udziału w teście było m.in. zwiększenie poziomu wiedzy uczniów na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju, kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko oraz kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Zwycięzcą okazał się Łukasz Tarapata z klasy IV FTH i to on będzie nas reprezentować w etapie krajowym. II miejsce zdobyła Paulina Zdzieborska, III miejsce - Artur Toczyski. Wyróżnienie otrzymali Jakub Sińczuk i Gabriela Dmowska. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!