Wyjazdy
Słuchacze ZS CKR w Kowalu na XXVII FORUM PSZCZELARZY