Z życia szkoły
Prelekcje i konkurs o książce
Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych, te zaś nie istniałyby bez czytelników i oczywiście… bez lektur. By zwrócić uwagę młodzieży na bogatą historię książki, przygotowaliśmy dla uczniów prezentację pt. Od glinianej tabliczki do e-booka. Pokaz przedstawiał historię formowania się materiałów pisarskich i pisma w czasach starożytnych cywilizacji: Mezopotamii, Chin, Indii, Egiptu, Grecji i Rzymu oraz ich przeobrażenia w średniowieczu, renesansie i baroku aż do powstania książki współczesnej.

Po prezentacji młodzież mogła sprawdzić posiadaną wiedzę, rozwiązując test konkursowy. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję poćwiczyć pisownię znaków obrazkowego pisma chińskiego oraz egipskich hieroglifów. Najpiękniejsze kaligrafie oraz najlepiej rozwiązane testy będą nagrodzone.