Aktualności
Podpisanie umowy na budowę hali magazynowej na maszyny rolnicze
Dnia 10 maja 2022 r. w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Wielkiego w Kowalu dyrektor szkoły Andrzej Zdrojewski podpisał umowę z panem Markiem Cichoniem - prezesem zarządu firmy VINPLAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Inowrocławia. Firma VINPLAN wygrała postępowanie przetargowe na realizację zadania Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej na maszyny rolnicze wraz z zagospodarowaniem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu w ramach projektu Modernizacja doposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu złożonego w ramach konkursu Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zadanie obejmuje budowę hali magazynowej na pojazdy i maszyny rolnicze o powierzchni 800 m² oraz zagospodarowanie terenu wokół hali przy kompleksie warsztatowym przy ul. Konopnickiej 64. Budowa hali pozwoli na utrzymanie we właściwym stanie technicznym pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, a także usprawni organizację kursów i szkoleń np.: kombajnistów, ochrony roślin, obsługi wózków widłowych. W zakres inwestycji wchodzi opracowanie branżowej dokumentacji projektowej, wykonanie hali garażowo magazynowej wraz z wyposażeniem we wszystkie niezbędne instalacje, tj. elektryczną, przeciw-pożarową, wentylacji, zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu, budowa instalacji elektrycznej zasilającej halę, sieć przeciwpożarową hydrantową, odprowadzenie wody deszczowej  oraz budowa układu komunikacyjnego. Umowa przewiduje zakończenie prac na 10 listopada 2022 r., a wartość inwestycji wynosi 1 180 584,75 zł brutto.