Wyjazdy
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
Tradycyjnie młodzież z klas maturalnych uczestniczy w Pielgrzymce na Jasną Górę. W tym roku również uczniowie klasy 4Tmż razem z wychowawcą i nauczycielami w dniu 31 marca 2022 roku wzięli w niej udział.

Był to czas wyciszenia i refleksji, w trakcie którego można było się pomodlić i oddać pod opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie zabrakło intencji dotyczących zbliżających się egzaminów maturalnych, a także dorosłego życia oraz jak najszybszego zakończenia konfliktu zbrojnego rozgrywającego się za naszą wschodnią granicą.