Aktualności
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Wieprzowina w roli głównej
W dniu 29 marca 2022 r. w pracowniach gastronomicznych ZS CKR w Kowalu odbył się Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Wieprzowina w roli głównej. Obok szkoły głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, a produkty, które były do dyspozycji uczestników, zostały sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół kształcących w zawodach gastronomicznych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli i nagrody ufundowali: Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henryk Kowalczyk; Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz; Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki; Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik; Starosta Powiatu Włocławskiego - Roman Gołębiewski i Burmistrz Miasta Kowal - Eugeniusz Gołembiewski. Ponadto fundatorami nagród byli: Agencja Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Toruniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Bydgoszczy i Bank Spółdzielczy w Kowalu. Zadaniem 11 przybyłych do Kowala zespołów było przygotowanie porcji potrawy z wieprzowiny według wybranej lub opracowanej przez siebie  receptury w czasie nie przekraczającym 3 godz. oraz deski wędlin.  Prace uczniów oceniało jury pod przewodnictwem Janusza Walczaka, przewodniczącego Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, zaś jego członkami byli: Agnieszka Rybarkiewicz – przewodnicząca Rady Rodziców szkoły rolniczej w Kowalu,  Grażyna Snopkowska - pracownik Urzędu Miasta Kowal oraz Łukasz Bączyk – szef kuchni restauracji „Dziedziniec” we Włocławku. Brali oni pod uwagę: uwagę przestrzeganie przepisów bhp, stopień trudności wykonanej potrawy, walory smakowe, dekorację oraz sposób podania potrawy. Ostatecznie I miejsce zajęli uczniowie: Martyna Elicka i Weronika Kowalska z ZS CKR w Brzostowie; II miejsce - Wiktoria Dudek i Patryk Borowicz z ZS CKR w Sypniewie, zaś III miejsce - Gabriela Pigut i Klaudia Grzymkowska z ZS CKR w Golądkowie. Szkoły otrzymały puchary, dyplomy, nagrody. Ekipy z pozostałych szkół: ZS CKR w Gołotczyźnie, ZS CKR w Bielicach, ZS CKR w Lututowie, ZS CKR w Swarożynie, ZS CKR w Powierciu, ZS CKR w Bobowicku, ZS CKR w Mieczysławowie i ZS CKR w Starym Brześciu, zostali uhonorowani wyróżnieniami i nagrodami.