Sport
Mistrzostwa Polski szkół rolniczych w tenisie stołowym w ZS CKR w Kowalu
W dniach 21-23 października 2022 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu odbyły się Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty Szkół Prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Tenisie Stołowym. O puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka walka toczona była w czterech kategoriach: pracownicy Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych MRiRW i dyrektorzy szkół; kobiety; mężczyźni do lat 40 oraz mężczyźni powyżej 40 lat. Wśród szkół, które wystawiły swoich reprezentantów były: Dobryszyce, Janów, Kowal, Lututów, Nadróż, Potoczek, Radom, Różaniec, Sejny, Stary Brześć, Suwałki

Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, w wielu meczach o zwycięstwie decydował tie break. Zawodnicy rozegrali łącznie 819 setów. Oto wyniki mistrzostw: najlepsze zawodniczki: I miejsce – Magdalena Szyszka ze szkoły w Potoczku, II miejsce Monika Krakowska również z Potoczku, III miejsce Alicja Gołembiewska-Lewandowska ze szkoły w Kowalu; w kategorii pracownicy Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych MRiRW i dyrektorzy szkół: I miejsce zajął Dariusz Wolan, dyrektor ZS CKR w Potoczku, II miejsce zajął dyrektor Radosław Wiśniewski z Nadroża, III miejsce Robert Majchrowicz dyrektor z Lututowa; pierwsza trójka w kategorii mężczyźni do lat 40: Jakub Barszczewski ze szkoły z Suwałk, II miejsce Konrad Krzywicki z Sejn, III miejsce Mateusz Sambor ze szkoły z Radomia; ostatnia kategoria - mężczyźni powyżej 40 lat została zdominowana przez pracowników Zespołu Szkół CKR w Kowalu, tj. organizatora Mistrzostw: I miejsce zajął Piotr Stachniuk, II Krzysztof Kordyl, III Rafał Lewandowski. Wszyscy uczestnicy jeszcze przed zakończeniem mistrzostw zgłaszali chęć udziału w kolejnej edycji, natomiast dyrekcja szkoły złożyła obietnicę, że zrobi wszystko, by te rozgrywki odbywały się cyklicznie. Słowa podziękowania należą się organizatorom, zawodnikom, pracownikom szkoły, którzy pomagali w zorganizowaniu tak dużego przedsięwzięcia, uczniom którzy sędziowali spotkania oraz pomagali przy obsłudze, a także sponsorom, wśród których należy wymienić: Burmistrza Miasta Kowal, Wójta Gminy Kowal, Bank Spółdzielczy w Kowalu, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Jacek Wiśniewski, Roman Tomaszewski - MATRO, a także FOOD PARK Kowal.