Aktualności
Miesiąc Książki, Prasy i Biblioteki
W dniu 17 maja 2024 r. odbył się szkolny Quiz Wiedzy o Książce, Prasie, Filmie i Kulturze. Konkurs odbył się w ramach akcji Maj – Miesiącem Książki, Prasy i Biblioteki. Brały w nim udział klasy Technikum reprezentowane przez 3 wybranych uczniów z każdej klasy.

Quiz przebiegał w 12 rundach, w których od samego początku prowadziła klasa 1 Technikum kształcącym w zawodzie technik weterynarii, za nią klasy II i I Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Nie było zaskoczeniem, że te klasy znalazły się na podium, gdyż prowadziły od samego początku. Miejsce czwarte ex aequo zdobyły klasy 3TM, 1 TM, 4 TM. Miejsce piąte zaś - 4 TŻ i 2 TM. W ramach akcji Maj – Miesiącem Książki, Prasy i Biblioteki odbędzie się również konkurs dotyczący prasy, poprzedzony prelekcją i prezentacją pt. „Prasa – środkiem masowego przekazu”. Wydarzenie odbędzie się 23 maja br. w auli szkoły o godz. 11.30, na którą serdecznie zapraszamy.