Wyjazdy
Kolejny staż w Niemczech uczniów ZS CKR w Kowalu
W dniach 4-15 lutego 2019 r. uczniowie ZS CKR w Kowalu uczestniczyli w dwutygodniowym stażu zagranicznym, realizowanym w ramach Programu Erasmus+. W projekcie pn. Staż zagraniczny uczniów Technikum drogą do zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów szkół rolniczych uczestniczyło 18 uczniów Technikum, kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Młodzież przebywała na terenie Ośrodka DEULA w Nienburgu.

http://W dniach 4-15 lutego 2019 r. uczniowie ZS CKR w Kowalu uczestniczyli w dwutygodniowym stażu zagranicznym, realizowanym w ramach Programu Erasmus+. W projekcie pn. Staż zagraniczny uczniów Technikum drogą do zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów szkół rolniczych uczestniczyło 18 uczniów Technikum, kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Młodzież przebywała na terenie Ośrodka DEULA w Nienburgu. Szkoła już kilkakrotnie realizowała staż zagraniczny w ramach Programu Erasmus+ właśnie z tym partnerem. Wspólna realizacja wcześniejszych projektów pokazała, że partner ten zapewnia młodzieży staż na najwyższym poziomie, zarówno jakościowym, jak i bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Program stażu obejmował czynności z zakresu stosowania w maszynach, pojazdach rolniczych i agregatach rolniczych systemów elektronicznych, systemów nawigacji satelitarnej, stosowanych w rolnictwie, a także zestawianie agregatów maszynowych wyposażonych w systemy automatycznego prowadzenia, planowanie i wykonywanie prac w agregatami uprawowymi wyposażonymi w systemy automatycznego prowadzenia, wykonywanie prac z zakresu chemicznej ochrony roślin i ich nawożenia, obsługę sprzętu rolniczego wyposażonego w nawigację satelitarną oraz wykonywanie zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem systemu GPS i sygnału korekcyjnego (RTK). Zajęcia odbywały się pod opieką nauczyciela-instruktora wyznaczonego przez partnera. Podczas prac były zapewnione najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Zajęcia odbywały się na terenie Ośrodka DEULA. Jednak nie zabrakło także licznych wyjazdów studyjnych. Podczas wizyty w fabryce Claas, młodzież zapoznała się z linią technologiczną maszyn rolniczych tej firmy. Młodzież wyjechała też do biogazowni, gdzie zapoznała się z całym procesem produkcji biogazu i jego zastosowanie w rolnictwie. Młodzież odwiedziła również oborę, gdzie mogła porównać hodowlę bydła w Niemczech i w Polsce. W ramach programu kulturowego uczestnicy stażu zapoznawali się z kulturą i zwyczajami Niemców. Podziwiali też główne zabytki Dolnej Saksonii, znajdujące się na terenie Nienburga i Hanoweru. W czasie wolnym młodzież miała do dyspozycji urządzenia i obiekty sportowe położone na terenie Ośrodka DEULA. Uczestnictwo w stażu zagranicznym uczniów niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia mobilności tych młodych ludzi na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Obowiązkiem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale także ma za zadanie przygotować młodego człowieka do dorosłego życia i pracy zawodowej.